ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/09/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:53)(วันที่:12/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่องประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:50)(วันที่:12/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่องงบประมาณการรายจ่ายประจำปี 2557 (ดู:48)(วันที่:12/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 (ดู:51)(วันที่:12/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบการค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง (ดู:63)(วันที่:11/09/2557)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation