ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/03/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดหนองจอกพัฒนาราม ตำบลท่ามะเขือ โดยมีนายโสภา สันแดง นายกองค์กา (ดู:10)(วันที่:29/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด - ปิด สายเหมือง 2 (ดู:20)(วันที่:29/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู:30)(วันที่:29/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลคลองขลุง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต (ดู:24)(วันที่:29/03/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2560 (ดู:9)(วันที่:29/03/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation