ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/02/61
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ การประกาศเปิดเผยราคากลางการประกวดราคาจ้าง (ดู:8)(วันที่:21/02/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ การประกาศแผนดำเนินงานการประกวดราคาจ้าง (ดู:6)(วันที่:21/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายดำ สุขอิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ (ดู:11)(วันที่:20/02/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายดำ สุขอิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ (ดู:10)(วันที่:20/02/2561)
ข่าวจาก facebook: ระหว่าง 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (ดู:5)(วันที่:15/02/2561)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation