ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/09/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางงานโครงการจัดทำรั้วพร้อมป้าย ศพด.รร.ปราสาทอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:21)(วันที่:28/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม (ดู:52)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:42)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาไร่เดียว (ดู:48)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ดู:61)(วันที่:30/09/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation