ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29/11/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านจิตตมาส (ดู:3)(วันที่:02/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการดัดแปลงและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังหามแห (ดู:3)(วันที่:02/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ดู:32)(วันที่:02/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ช่วงที่นายขวัญ ปัญญาฤทธิ์ ) หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วงพัฒนา (ดู:3)(วันที่:02/12/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ช่วงที่นายณรงค์ คำขาว) หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ (ดู:2)(วันที่:02/12/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation