ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25/07/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา (ดู:15)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์วันตรวจการจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ดู:29)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2557 (ดู:63)(วันที่:24/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:39)(วันที่:23/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:40)(วันที่:23/07/2557)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation