ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/04/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (ดู:77)(วันที่:16/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: มอบเงินให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ดู:68)(วันที่:16/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2558 (ดู:78)(วันที่:16/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการธนาคารความดี ประจำปี 2558 (ดู:62)(วันที่:16/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (ดู:61)(วันที่:16/04/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation