ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/08/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพุทรา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ดู:57)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน2559 (ดู:66)(วันที่:26/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่10 บ้านทุ่งเฉลียว ตำบลไตรตรึงษ์ (ดู:30)(วันที่:22/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: การประชาสัมพันธ์ราคา่กลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเจริญ ตำบลไตรตรึงษ์ (ดู:31)(วันที่:22/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางซ่อมแซมและปรับปรุง รร. เทศบาล 1 (ดู:56)(วันที่:26/08/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation