ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/11/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การชำระภาษีผ่านธนาคาร (ดู:38)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองสวนหมาก(จากบ้านลิเก) (ดู:47)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองสวนหมาก (ดู:45)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ดู:46)(วันที่:27/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ (ดู:32)(วันที่:27/11/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation