ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/07/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู:4)(วันที่:08/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการรถเร่รับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 (ดู:5)(วันที่:08/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:1)(วันที่:08/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.โค้งไผ่ ประกาศผลการสอบราคาจ้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ (ดู:6)(วันที่:08/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จ่ายเบี้ยยังชีพ (ดู:28)(วันที่:07/07/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation