ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19/06/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกฎหมายฯ (ดู:26)(วันที่:29/06/2559)
ข่าวจาก facebook: 27/06/59 ประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลน้ำทำการเกษตร (ดู:35)(วันที่:28/06/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 (ดู:50)(วันที่:28/06/2559)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสลกบาตร (ดู:96)(วันที่:27/06/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปรารยงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558 (ดู:65)(วันที่:27/06/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation