ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/05/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดู:70)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.โค้งไผ่ ประกาศผลสอบราคาจ้างภายในเขต อบต.โค้งไผ่ (ดู:52)(วันที่:22/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห (ดู:63)(วันที่:21/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การมอบอำนาจให้รองนายกอบต.วังหามแหปฏิบัติราชการแทน (ดู:63)(วันที่:21/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำเดือนเมษายน 2558 (ดู:77)(วันที่:20/05/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation