ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/05/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการตกลงราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสีเสียด จากท้ายวัดห้วยน้อย - ทางเข้าบ้านปลัดทัศนีย์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยน้อย (ดู:3)(วันที่:26/05/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการตกลงราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ลาดท้ายวังแม่ลาด - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแตง (ดู:2)(วันที่:26/05/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการตกลงราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ สายนานายสุชาติ มาลา - นานายประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่ (ดู:3)(วันที่:26/05/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลูกรังอัดบดแน่น สายบ้านนายกิตติศักดิ์ - นายมนตรี กิตติยะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่ (ดู:5)(วันที่:26/05/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการประชุม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 1/2560 (ดู:20)(วันที่:26/05/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation