ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/07/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:47)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบและแสดงตนของผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีง (ดู:71)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู:42)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคาโครงการติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ 2 บ้านไร่ดง (ดู:68)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ 7 (ดู:67)(วันที่:22/07/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation