ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/05/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านหงษ์ทอง และหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:41)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุขใจ (ดู:44)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมิถุนายน 2559 (ดู:65)(วันที่:25/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา ประจำอบต.ไตรตรึงษ์ (ดู:30)(วันที่:18/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู:52)(วันที่:25/05/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation