ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/09/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.วังแขม เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:20)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู:21)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:28)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประเพณีวันออกพรรษา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู:30)(วันที่:01/10/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู:67)(วันที่:30/09/2557)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation