ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/02/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 (แบบ สขร1) (ดู:11)(วันที่:14/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 ต.วังแขม (ดู:19)(วันที่:20/02/2560)
ข่าวจาก facebook: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ดู:21)(วันที่:17/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรวมใจ (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ 5 (ดู:49)(วันที่:17/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง (ดู:42)(วันที่:17/02/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation