ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/04/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดกำแพงเพชร 18/04/2557 (ชุดที่ 6) (ดู:24)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดกำแพงเพชร 18/04/2557 (ชุดที่ 5) (ดู:23)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดกำแพงเพชร 18/04/2557 (ชุดที่4) (ดู:25)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดกำแพงเพชร 18/04/2557 (ชุดที่3) (ดู:24)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดกำแพงเพชร 18/04/2557 (ชุดที่ 2) (ดู:23)(วันที่:18/04/2557)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation