ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/10/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน (ดู:24)(วันที่:09/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ดู:22)(วันที่:09/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ดู:19)(วันที่:09/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านทรัพย์สีทองพัฒนา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ตำบลไตรตรึงา์ (ดู:21)(วันที่:09/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (ดู:16)(วันที่:09/10/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation