ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/09/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประะกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(โดยสาร) (ดู:0)(วันที่:05/05/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดู:0)(วันที่:08/05/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านวังประดา (ดู:0)(วันที่:20/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านวังประดา (ดู:0)(วันที่:20/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: คู่มือการจัดเก็บปี60 (ดู:0)(วันที่:12/01/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation