ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/04/61
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.3)ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู:16)(วันที่:20/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสารผ่านระบบงานสารบัญ e-office ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู:15)(วันที่:20/04/2561)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลตำบลคลองขลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:34)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กพ.ถ. 41-004 หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:11)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กพ.ถ. 41-009 หมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:11)(วันที่:19/04/2561)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation