ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19/01/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา (ดู:5)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางเชื่อมเข้า รร. เทศบาล 1 (ดู:2)(วันที่:23/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง (ดู:48)(วันที่:20/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง (ดู:39)(วันที่:20/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง (ดู:28)(วันที่:20/01/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation