ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27/08/58
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2558 (ดู:71)(วันที่:29/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง (ดู:131)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.โค้งไผ่ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งไผ่ (ดู:64)(วันที่:28/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ามุ้ง (ดู:112)(วันที่:27/08/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหอถังประปา เพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 2 บ้านวังทอง (ดู:110)(วันที่:27/08/2558)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation