ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/02/59
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดท่าเสลี่ยง-ไปทุ่งนา) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสลี่ยง ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:5)(วันที่:04/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนาเจริญสุข ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:5)(วันที่:14/01/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:5)(วันที่:14/01/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม แผนการดำเนินงานการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/2559 (ดู:4)(วันที่:12/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางลิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 (ดู:3)(วันที่:12/02/2559)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation