ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25/07/57
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง อนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) (ดู:0)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (ดู:0)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:0)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:0)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพุทรา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู:42)(วันที่:30/07/2557)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-701016 โทรสาร 055-701016 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation