ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/07/60
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่12/09/51

ดูสถิติเว็บ อปท.อื่น
 
 

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศฯ เรื่องการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีฯ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 08/09/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางงานโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:9)(วันที่:26/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (ดู:4)(วันที่:26/07/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 5ตำบลท่าพุทรา และก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำรูปตัววี พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณรางระบายน้ำ ค (ดู:8)(วันที่:26/07/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E 2/2560 (ดู:4)(วันที่:26/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรา “เทศบาลตำบลนครชุม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู:12)(วันที่:26/07/2560)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา 
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 
โทรศัพท์ 055-029724 โทรสาร 055-029724 E-mail info@thawornwattana.go.th
©Copyright 2008. thawornwattana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation