หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ถาวรวัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ใหม่) อบต.ถาวรวัฒนา จ.กำแพงเพชร ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองปลาร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบึงสำราญน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน ศพด.บ้านบึงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านถนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านถนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านถนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านถาวรวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อถังพลาสติกมีฝาปิด 33 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านชุมนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง ม.๕ บ้านถนนน้อย - ม.๙ บ้านคลองปลาร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกันยายน 2566 และเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) ประจำเดือนกันยายน 2566 และเดือนตุลาคม 2566 (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีศีลธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่ โครงการส่งเสริมการมีศีลธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์สาธิต โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์การฝึก ตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดี ใส่ใจภัยต่างๆ รอบตัว สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดี ใส่ใจภัยต่างๆ รอบตัว สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อระบบหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055-029-724 โทรสาร : 055-029-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม 346,691 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-032-2378
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10