หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ใหม่) อบต.ถาวรวัฒนา จ.กำแพงเพชร ค่ะ
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมภายในหมู่บ้าน(หน้าวัดชุมนาก-อบต.) หมู่ที่ 3 บ้านชุมนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านถนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 5 บ้านถนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด และจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาถาวรวัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาถาวรวัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทางด้านอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างคลองตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบึงสำราญน้อย โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบึงสำราญ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055-029-724 โทรสาร : 055-029-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม 68,944 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-032-2378
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10