หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ถาวรวัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ใหม่) อบต.ถาวรวัฒนา จ.กำแพงเพชร ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ถาวรวัฒนา
"สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง"
 
  พันธกิจ
 
    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
    ส่งเสริมกลุ่มเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 
  เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาอนุรักษ์ผืนป่า ไม่ให้เกิดมลพิษ
  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อให้ผลผลิตพืช ผัก ผลไม้ มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ
  เพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
  เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมกันและมีความคิดสร้างสรรค์
  เพื่อสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค และบริโภคอย่างพอเพียง
    เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี และคนชรา ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน
    เพื่อให้ประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับความคิดให้เหมาะสม และปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
    เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายและการมีงานทำ
    เพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายและการมีงานทำ
    เพื่อให้ประชาชน มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า
    เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ อบต. และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองความต้องของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
 
สายตรงปลัด
โทร : 055-029-724
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055-029-724 โทรสาร : 055-029-724
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม 718,689 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-032-2378
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10